English Version

گروه نهفت
 

گروه نهفت ترکيبي از هنرجويان موسيقي است که از سال 1375 فعاليت خود را تحت سرپرستی جهانشاه صارمی آغاز نموده و پس از حدود يکسال کار جمعی اولين کنسرت خود را در سال 1376 با اجرائي از آثار بزرگان موسيقی ايران ، برگزار کرد. از ديگر فعاليت های اين گروه جوان می توان به کنسرتها و انتشار آلبومهای ذیل اشاره نمود:

گروه نهفت در مسیر تکاملی خود، طی دو دهه فعالیت با ارئه ی موسیقی هنری در قالب برگزاری کنسرت های متعدد در بزرگداشت استادان موسیقی کلاسیک ایران و تولید آلبوم موسیقی توانسته است در به وجود آوردن زمینه های فعالیت، رشد و معرفی نسل جوان موسیقی گام های ارزشمندی بردارد.