English Version

موسيقی و نوجوانان

درشبهای 3و 4شهريور ماه تالار فرهنگسرای شفق مکان اجرای چهارمين کنسرت هنرجويان نوجوان ( گروه نهفت ) به سرپرستی جهانشاه صارمی بود که به مناسبت بزرگداشت يکصدوبيست پنجمين سال تولد غلامحسين درويش برگزار می شد . جهنشاه صارمی متولد 1335در تهران می باشد وتحصيلات خود را در رشته مهندسی مکانيک به پايان رسانده ، موسيقی را دررشته تار نزد رضا وهدانی ، محمد رضا لطفی ، ارشد طهماسبی و از سال 1376 بصورت مستمر نزد حسين عليزاده فرا گرفته . در فروردين 75 با همکاری دوست خود علی صمد پور ، جزوه هم ساز ، اولين نشريه تخصصی تار وسه تار را منتشر کرد . از ديگر تلاشهای او دراين عرصه به انتشار کتاب ضربی های استاد شهنازی می توان اشاره کرد . اوبه دنبال تجربيات خود درزمينه آموزشهای کلاسيک موسيقی ايرانی برای کودکان ونوجوانان ، با يک کار مداوم وطولانی ، گروه موسيقی نهفت ، متشکل از هنرجويان نوجوان را با قابليت های ارائه آثار کلاسيک موسيقی ايرانی تشکيل داد .

 جهانشاه صارمی در پاسخ سوال ما جهت انگيزه های تشکيل اين گروه گفت از آنجائيکه حدود 70در صد هنرجويان کلاسم را کودکان ونوجوانان تشکيل می دهند ، برای ايجاد انگيزه های کار بيشتر درآنها ، تصميم به تشکيل کلاسهای گروه نوازی گرفتم . البته اين تصميم با زمينه های فکری قبلی جامه عمل به خود گرفت وعلاوه بررشد موسيقی در نوجوانان به نکات آموزشی و پرورشی که درهرکار گروهی جدی وسازنده نهفته است ، توجه زياد نموده ام . مسائل ومشکلات آنقدر زياد بود که شايد خارج از حد تصور شما باشد ولی نتايج حاصل از سه سال تجربه کار جمعی با کودکان ونوجوانان برايم آنقدر درخشان بوده که اين حرکت را نه تنها با اين گروه بلکه با تشکيل گروه های نوپای ديگر ادامه خواهم داد . لازم به توضيح است که تمامی اين فعاليت ها تحت نام " نهفت " خواهد بود . به اعتقاد من با تعليمات صحيح انفرادی موسيقی وسپس با تمرينات متمرکز و هدفمند جمعی ، شاهد شکوفائی ورشد استعدادهای نهفته نوجوانان در زمينه موسيقی خواهيم بود . "

 تجربه موفق در کار تمرين گروه تار هنرجويان خردسال کلاس که حدود سه سال پيش آغاز کردم ، ايده اوليه تشکيل گروه نهفت واقع شد . نتايج کار اين گروه تار آنقدر درخشان بود که نزديک به يک سال و تقريبا به صورت پيوسته ادامه يافت و توانست نه تنها پشتوانه ای قوی از کار گروهی موسيقی در آنها بوجود آورد ، بلکه باعث ايجاد انگيزه های بيشتر درتمرينات فردی آنها شد . قدم بعدی ترکيب گروه تار با ساز کمانچه وتنبک بود . جدا ازتمرينات کل گروه به علت عدم تجربه کار گروهی درنوازندگان نوجوان کمانچه ، تمرينات جداگانه ای با اين ساز نيز گاهی ضروری بود . تا بعد ازحدود يک سال کار جمعی ، گروه نهفت اولين برنامه خود رادرارديبهشت 76 تحت عنوان کنسرت هنرجويان نوجوان ارائه کرد که مورد توجه اهل فن قرارگرفت . برنامه بزرگداشت يکصد و بيست و پنجمين سال تولد استاد غلامحسين درويش ، در حقيقت دومين کار گروه نهفت است که تاکنون هفت شب ( بهمن 76، جشنواره فجر - فروردين و شهريور77، فرهنگسرای شفق ) اجرا گرديده است .

اين برنامه در سه قسمت انجام شد . قسمت اول : تک نوازی به همراهی تنبک . 1- آزاده رفقی پور ( سه تار) ، مژگان قره سو ( تنبک ) . 2- رعنا شيعه ( کمانچه ) ، غزاله جزنی ( تنبک ) . 3- نگار اربابی ( سه تار ) ، اشکان الماسی ( تنبک ) . ودرقسمت دوم گروه نوازی دردستگاه ماهور که شامل : پيش درآمد ، کرشمه ، دلکش ، نصير خانی ، مارش و ... در قسمت سوم برنامه ، آواز اصفهان بود که شروع آن با تصنيف ايران که برای اولين بار اجرای صحنه ای می شد آغاز وبا رنگ پريچهر وپريزاد به پايان رسيد . اعضای گروه نهفت : پريسا بهنيا ، اميد گلريز، سياوش بهنيا ( تار) ، سما همايونی ( بم تار)  رعنا شيعه ، نگار خارکن ، نويد دهقان ( کمانچه )، اشکان الماسی ( تنبک ) .

 تشکيل يک گروه موسيقی آنهم در گروه سنی نوجوان کاری بس مشکل به نظر می رسد . اما درگروه نهفت ما شاهد موارد بسيار استثنايی بوديم که دربسياری از گروه های ديگر گوشه ای از آنها را نمی توان يافت ، تسلط فوق العاده اعضای گروه برای اجرای قطعات ، برخورداری از اعتماد به نفس لازم ، توانايی کوک سازها درحد بسيار قابل قبول ، رعايت توانس قطعات با توجه به حس درونی آنها ، رعايت تمپوی صحيح قطعات و کنترل آنها ، همگی حاکی از زحمات وکار طولانی مدت ومسئولانه سرپرست گروه می باشد ، علاوه براينها نکته بسيارجالب توجه دراين گروه نوجوان ، تواضع وفروتنی ، صميميت ويک دلی اعضای آن است ، که اين امر بدون توجه داشتن به مسائل پرورشی از سوی سرپرست گروه ، امکان پذير نمی باشد ، اگرچه گروه سنی اعضای گروه نهفت بين 13 تا 17 سال است ، اما واقعيت نشان داد چنانچه آموزش های صحيح موسيقی در مورد کودکان ونوجوانان اعمال شود ، ما شاهد جوانانی با توانمندی های بسيار بالا ازلحاظ تکنيک موسيقی ودارای خصلت های متعالی از لحاظ شخصيتی خواهيم بود .

 ضمن تبريک به سرپرست گروه و آرزوی موفقيت های بيشتر برای همه اعضای آن ، در انتظار برنامه های بعدی اين هنرمندان خواهيم بود . اميد است با سعی وتلاش تمامی نوجوانان کشورمان در هر زمينه هنری فعالانه کار خودرا دنبال کنند و از تمامی فرصت های زندگی خود به شيوه مطلوب و صحيح استفاده کنند و هميشه اين فرصت ها را غنيمت بشمارند چرا که شهريار سخن فرموده : سالها با بار پيری خم شدم در جستجويش       تا به چاه گور هم رفتم نشد ، پيدا جوانی .