English Version

 اين نوشتار در پاسخ به مطلب درج شده در شماره ويژه نوروز 81 در ماهنامه هنر موسيقي براي آن ماهنامه ارسال گرديد ، كه از چاپ آن خودداري شد.

حضور محترم جناب آقای مهدی ستايشگر ، مدير مسئول وسردبير ماهنامه هنر موسيقی 

با سلا م وضمن آرزوی موفقيت های هر چه بيشتر شما در راه رشد واشاعه فرهنگ موسيقی ايران ، با توجه به مطالب عنوان شده در شماره ، ويژه نوروز 81  ماهنامه هنر موسيقی ، در بخش اخبار هفدهمين جشنواره موسيقی فجر ، صفحه 79 ، گروه نهفت ، توضيح چند مورد را ضروری دانستم .

 مطلب نوشته شده درباره گروه نهفت ، گويای درک درست نگارنده از خط ومشی واستراتژی گروه می باشد واينکه نگارنده حرکت چندين ساله گروه را مد نظر داشته وبه سمت وسوی کاملا" فرهنگی گروه ، توجه کامل داشته واينکه مطلب در کمال حسن نيت نوشته شده . اما در متن ارائه شده جمله ای وجود دارد که توضيح برخی نکات را ضروری دانستم .

جمله مذکور از اين قرار است « هر چند که نمی توان از اين گروه انتظار اجراهای حرفه ای ، شيرين نوازی های برگرفته از رديف وحتی اجرای اسکلت دار قطعات آهنگسازان را داشت  ...»  

  1 -  منظور از اجرا ی حرفه ای چيست وکار اين گروه با کدام گروه مقايسه شده است ؟ با گروه شيدا به سرپرستی محمدرضالطفی  يا گروه عارف به سرپرستی حسين عليزاده ويا گروه هايی که امروز وجود دارند ؟ جدا از نظرات استادان موسيقی که شاهد اجراهای گروه نهفت بوده اند ، نوار کنسرت های اين گروه موجود می باشند  وامکان مقايسه آنها با گروه های ديگر ( چه در جشنواره وچه خارج از جشنواره ) امکان پذير است واينکه مشخص شود تا چه حد اين گروه حرفه ای صدا می دهد .

  2- با توجه به سن اعضای گروه وهدف آموزشی ، فرهنگی در تک نوازی های اعضای گروه ، روش آموزش بداهه نوازی پياده گرديده است . اعضای اين گروه هر يک برای اجرای تک نوازی روی يک گوشه خاص ، هفته ها تمرکز کرده و مقوله بداهه نوازی روی يک گوشه خاص را به روش آزمون وخطا ونهايتا" دستيابی به جملا ت مستحکم ، زيبا و منطبق بر قواعد رديف موسيقی ايران تجربه کرده . اين روش باعث تقويت قدرت خلاقيت هنرجويان در بداهه نوازی روی يک گوشه خاص گرديده وتا کنون آنان از موفقيت های شايانی دراين  زمينه بهره مند گرديده اند .  اما اينکه نگارنده هنر موسيقی اظهار داشته از اين گروه نمی توان انتظار شيرين نوازی های برگرفته از رديف را داشت ( اينکه شيرين نوازی برگرفته از رديف چيست ؟ ودر کجای موسيقی کلا سيک ايران جای دارد ؟ بماند ) قطعا" پی به حرکتی که در اجرای تک نوازی های گروه وجود دارد ونيز مطالب ارائه شده در آنها نبرده است .

 3- اگر گروهی در اجرای قطعات ، حتی اسکلت يک قطعه را نتوانند ارائه کنند ، در پائين ترين سطح اجرائی گروه نوازی قرار دارند . ازاين رو پيرو مطلب عنوان شده از سوی هنر موسيقی ، نظر نگارنده آن را به مطالب ذيل جلب می کنم :  

الف : در سالهائی که از سوی ستاد جشنواره فجر ، مسابقه گروه نوازی برگزار گرديده ، براساس رای هيئت داوران ، گروه نهفت حائز مقام نخست گرديده است .

 ب : همانگونه که مطلع هستيد برای اجرای يک گروه موسيقی در تالا ر وحدت ، آن گروه نيازمند به سابقه ، کيفيت مطلوب کار گروهی وحرفه ای بودن می باشد . در صلاحيت گروه نهفت همين بس که اجرا های دو سال گذشته اين گروه در تالا ر وحدت برگزار گرديده است .

 4 - بدون شک نگارنده مطلب هنر موسيقی نه در اجرای های کنسرت اخير گروه نهفت در تالار وحدت حضور داشته  ونه در اجرای آن در جشنواره فجر ودر فرهنگسرای هنر . اگر چه اعضای گروه نهفت را هنرجويان ونوازندگان نوجوان وجوان تشکيل می دهند ، اما کيفيت کار اين گروه مورد تائيد کليه استادان بوده ونقد کار گروه نهفت ، بدون ديدن برنامه آن ، دور از شئونات حرفه ای می باشد . اگرچه در زمان کنسرت گروه نهفت در تالار وحدت ، چندين بار با دفتر ماهنامه ، جهت دادن بليط ودعوت برای ديدن کنسرت تماس گرفته شد ولی متاسفانه خبری از ماهنامه موسيقی نشد . خوشحال خواهيم شد در برنامه های آينده گروه ، خبرنگاران هنری آن ماهنامه ، در جمع مدعوين ما باشند .

 5 - جهت بهتر روشن شدن مطالب ، نوار ضبط سر صحنه قسمتی از کنسرت اخير گروه نهفت ( که مورد نقد هنر موسيقی قرار گرفته ) به پيوست تقديم می شود . در صورت مغايرت جمله عنوان شده در هنر موسيقی ومحتوای کار گروه نهفت ، لطف نموده براساس وجدان حرفه ای ، نسبت به تصحيح وتوضيح لا زم در مورد آن در شماره آينده ، اقدام لازم بعمل آيد .   

  با تشکر واحترام ،  جهانشاه صارمی ( سرپرست گروه نهفت ) 4/ خرداد/81